แจ้งข่าวสารวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2556

***วาระการประชุมก.อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่ 3/2556
......ข้อมูลนี้เป็นเพียงข่าวสารที่นำเสนอเข้าในวาระการประชุมก.อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเผยแพราให้ผู้ที่สนใจรับทราบข้อมูลข่าวสารเพื่อเตรียมการปฎิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งการปฎิบัตินั้นต้องรอผลการรับรองจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อน 

ประชุมมติ ก ครั้งที่ 3-2556
 
 
mersin escort eskisehir escort mersin escort izmit escort eskişehir escort samsun escort istanbul escort izmir escort